26 mei 2023

Nieuwe gesprekshandreiking – In gesprek over meldcode-dilemma’s

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Met hierin 12 video-casussen (waaronder relevante voor de kinderopvang), ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Deze gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties die verplicht zijn te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, bij het (nog beter) toepassen van de meldcode.

Veel professionals kennen de theorie van de meldcode, maar de praktijk is een ander verhaal. Dat bleek uit een brede uitvraag onder professionals. Bij het toepassen van de stappen ervaren mensen ineens allerlei belemmeringen en onduidelijkheden. Deze gesprekshandreiking helpt om handelingsverlegenheid weg te nemen. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kunnen professionals met hun collega’s, organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op de eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.

‘In gesprek over meldcode-dilemma’s – Samen aan de slag met herkenbare casussen’ is relevant voor aandachtsfunctionarissen, leidinggevenden en uitvoerende professionals.

Hoe werkt de gesprekshandreiking?
Je maakt eerst een keuze uit de twaalf vraagstukken (of brengt een eigen casus in), hierbij kun je filteren op sectoren, waaronder kinderopvang. Ieder vraagstuk start met een voorbeeldcasus in de vorm van een video. Hierna volgt een oriëntatie op het vraagstuk: Wat vind jij van de casus? Hoe reageren andere professionals hierop? En waar gaan we het over hebben? Aan de hand van de reflectievragen ga je met elkaar het gesprek aan. De handreiking legt vragen voor waarover je het gesprek, naar aanleiding van de casus, kan voeren. Mocht er nog ruimte zijn voor een vervolggesprek dan biedt het onderdeel ‘Verdieping’ materialen en werkvormen ter ondersteuning.

Naar de gesprekshandreiking