28 juni 2024

Netcongestie: Alles wat je als ondernemer wilt weten en kunt doen

Ons stroomnet raakt overbelast. Ondernemers groot en klein hebben of krijgen te maken met netcongestie. Hoewel netbeheerders hard werken aan het uitbreiden en verzwaren van ons energienetwerk, zijn de problemen de komende jaren nog niet opgelost. Welke gevolgen kan dit hebben voor jouw bedrijf en wat kun je doen? Het is belangrijk dat je op tijd maatregelen neemt. Daarom zijn VNO-NCW en MKB-Nederland gestart met het programma Netcongestie bedrijfsleven.

Luisteren naar ondernemers
Programmamanager bij VNO-NCW Servaas van der Ven: “Ondernemers moeten de komende jaren zelf aan de slag en wij gaan ze daarbij zo goed mogelijk proberen te ondersteunen èn betrekken. Ik geloof sterk in ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Samen met hen oplossingen bedenken en niet vóór ondernemers denken. Dat vraagt om eerlijke en heldere communicatie. Over wat we wel weten maar ook over wat we nog niet weten. Dat geeft ondernemers de duidelijkheid waarbinnen zij vanuit hun kracht kunnen handelen. Op de pagina Ondernemersperspectief  en tijdens bijeenkomsten, vertel ik hoe het netcongestie probleem er concreet bij staat. Wat er in de pijplijn zit, wie waar mee bezig is, wat goed gaat en wat minder soepel gaat.

Knelpunten melden bij overheden en netbeheerders
Luisteren naar de ideeën, behoeftes en knelpunten die ondernemers ervaren in het aanpakken van netcongestie, is een taak van het programma. Dat doen we onder andere in regio- en branchebijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten merk ik dat ondernemers het prettig vinden dat ze hun verhaal maar ook hun emoties kwijt kunnen. Wat we bij ondernemers ophalen, maken we kenbaar bij overheden en netbeheerders. Zodat wet- en regelgeving kan worden aangepast of versneld, en de juiste middelen aan ondernemers worden verstrekt.

Duidelijkheid bieden 
Je wilt als ondernemer duidelijkheid zodat je een businesscase kan maken. Die duidelijkheid bieden, is een tweede belangrijke taak binnen ons programma. Op ondernemen.nl/netcongestie brengt VNO-NCW en MKB Nederland actuele informatie en praktische oplossingsrichtingen samen voor en door ondernemers. Welke maatregelen je zelf kunt nemen in je bedrijf om netcongestie aan te pakken of voor te zijn, en wat je samen met andere ondernemers kunt doen op bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Ondernemers die al actie hebben ondernomen vertellen waar ze tegenaan lopen en wat zij hebben gedaan om hun problemen met netcongestie op te lossen. Kortom, een verzamelplek die duidelijkheid biedt aan ondernemers.”

Lees hier alles over ondernemen en netcongestie