29 maart 2024

Jaarbeeld Kinderopvang werkt! 2023

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn. Het jaarbeeld 2023 is nu beschikbaar en laat zien op welke manieren er gewerkt is aan een aantrekkelijke sector.

We kijken terug op een mooi jaar met succesvolle activiteiten. De branche kreeg een nieuwe cao. En er is hard gewerkt om de instroom van nieuwe medewerkers te vergroten en bestaande medewerkers te behouden.

Op naar een aantrekkelijke sector
Niet alleen een nieuwe Cao Kinderopvang, maar ook de cao-app werd vernieuwd en kreeg een nieuwe look. De Beroepscode Kinderopvang werd geactualiseerd. Om hiermee kennis te maken introduceerde Kinderopvang werkt! het nieuwe Kinderopvang Dilemmaspel. Met de campagne Kinderopvang dankzij jou, de positieve resultaten van de proeftuin en een e-book over combinatiebanen maakten we werken voor kinderopvang nóg aantrekkelijker. Er kwam ook een nieuwe tool online: Branche-erkende scholing en aanvullende bewijzen. En een feestelijke uitreiking van het 100ste EVC-certificaat. Kinderopvang werkt! maakte ook kennis met de nieuwe branchespecialist kinderopvang, Veronica Jocker. Meer weten? Lees verder op de website van Kinderopvang werkt!

Kinderopvang Werkt! zet zich in voor het behoud van een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden. Alle werkgevers in de sector kinderopvang dragen daarvoor een bijdrage af aan het arbeidsmarktfonds FCB.

Benieuwd naar alle activiteiten van Kinderopvang werkt? In het jaarbeeld vind je de hoogtepunten en inspanningen. Open de pdf en klik door naar de onderwerpen.

Naar het jaarbeeld van Kinderopvang werkt!