19 september 2022

Inzet nieuwkomers in de kinderopvang – hoe pak je dat aan?

Onlangs presenteerde minister Van Gennip haar aanpak voor het almaar groeiende personeelstekort in de kinderopvang. BK heeft daarop een reactie gegeven, deze lees je op onze website.

Over de inzet van nieuwkomers zijn vragen bij ons binnengekomen, want hoe pak je dat aan en wat vindt BK van deze denkrichting van de minister?

De minister heeft twee richtingen beschreven:

  • Onder statushouders en Oekraïense ontheemden bevinden zich gediplomeerde medewerkers zonder kennis van de Nederlandse taal. Zij kunnen in een aantal gevallen, op groepen waar een meerderheid van de kinderen dezelfde taal spreekt als deze pedagogisch medewerker (en waar dit is toegestaan), binnen BKR worden ingezet.
  • Nieuwkomers die de benodigde taal niet machtig zijn en ook niet over het juiste diploma beschikken kunnen ingezet worden als groepshulp. Indien gewenst kan iemand daarna worden doorgeleid naar een leerwerktraject waarbij inburgering en taalles worden gecombineerd met ervaring opdoen op de groep.

Voor beide denkrichtingen is het ministerie druk bezig om knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingen te zoeken, o.a. bij bestpractice locaties.

Wat vindt BK?
Wij zijn voor het zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt brengen van nieuwkomers. Werk geeft voldoening, een inkomen en eigenwaarde en het is een goede manier om de taal en de maatschappij te leren kennen. Bovendien kan diversiteit op de werkvloer een verrijking zijn voor je organisatie.

Blijf wel kritisch: in tijden van personeelskrapte is alle hulp welkom en tegelijkertijd is het in ieders belang om kwaliteit voorop te blijven stellen. Soms kom je als houder in de verleiding om mensen aan te nemen die je in goede tijden had afgewezen.

Voordat je het aannemen van nieuwkomers overweegt, is het essentieel om na te gaan of je de ondersteuning kunt bieden die een nieuwkomer nodig heeft. Is er genoeg begeleiding? Spreken jullie samen een taal die je wel kunt verstaan? Is er draagvlak in je organisatie? Zoek je iemand voor de korte termijn of voor de lange termijn? Een Oekraïense ontheemde kan bijvoorbeeld de ambitie hebben om zo snel mogelijk terug te keren naar Oekraïne, wees daar transparant over met elkaar. Zowel de nieuwkomer als de kinderopvangorganisatie heeft belang bij een goede start.

Heb je als houder ervaring opgedaan en wil je dat met ons delen? We horen het graag.