19 september 2022

BK in de media: Vraag neemt verder toe, capaciteit is er niet

De enorme personeelstekorten in de kinderopvang bezorgen ouders steeds vaker stress, dat meldde NRC afgelopen zaterdag. Niet alleen een plek regelen is lastig. Ook als je eenmaal binnen bent, blijft de situatie onzeker. In de afgelopen periode zeiden verschillende opvangorganisaties lopende contracten met ouders op, wanneer personeel uitviel en ze geen nieuwe mensen konden vinden.

Uit een prognose van Kinderopvang Werkt blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra werknemers nodig zijn in de kinderopvang: 9.000 door een toename van het aantal baby’s en nog eens 23.000 door het huidige kabinetsbeleid.

„Per 1 januari verdwijnt de regel dat het aantal uren opvang dat je vergoed krijgt vanuit de overheid gekoppeld is aan het aantal uren dat je werkt. Iemand die één uur per week werkt zou dan in theorie vijf dagen opvang kunnen krijgen. We verwachten daardoor een toename in de vraag”, zegt Emmeline Bijlsma, directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang BK. Per 1 januari 2025 wordt de opvang bovendien vrijwel gratis. Vanaf dan krijgen werkende ouders 95 procent van de kinderopvangkosten vergoed, ongeacht wat zij verdienen. „Ook dat leidt naar verwachting tot meer aanvragen, terwijl de capaciteit er niet is. Dat betekent dat nog meer ouders nog langer op wachtlijsten komen te staan”, zegt Bijlsma.

Lees hier het hele artikel

In een reportage in NRC over de agrarische kinderopvang kwam Monique Litjens, BK-lid en voorzitter van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK), aan het woord over hoe ook daar de toenemende vraag leidt tot wachtlijsten.

Het aantal boerderijen met kinderopvang is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, zegt Monique Litjens: in 2010 waren het er dertig, nu vijfenzestig. „En bij allemaal is een wachtlijst. Mensen kiezen voor hun kinderen steeds vaker voor het buitenleven.” Als de plannen van de overheid doorgaan en kinderopvang zo goed als gratis wordt voor iedereen, zal de vraag verder toenemen, zegt Monique Litjens. „Dat kan de sector helemaal niet aan.” Veel ondernemers die bij de VAK zijn aangesloten, hebben al uitbreidingsplannen, zegt ze, zodat hun capaciteit toeneemt, maar zelfs dat zal niet genoeg zijn.

Lees hier het hele artikel