16 september 2022

Taskforce Arbeidsmarktkrapte – voor werkgevers en door werkgevers

Méér werken is voor de korte termijn de belangrijkste maatregel om de grote maatschappelijke problemen als gevolg van de extreem krappe arbeidsmarkt terug te dringen en te zorgen dat de werkdruk beheersbaar blijft voor iedereen.

AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben dit voorjaar de Taskforce Arbeidsmarktkrapte ingesteld. Deze heeft als taak heeft oplossingen te zoeken voor de korte termijn ‘voor en door werkgevers’. Volgens de ondernemersorganisaties brengen de grote tekorten op de arbeidsmarktkrapte serieuze problemen met zich mee. We zien en ervaren allemaal dat het op steeds meer plaatsen vastloopt. Het kabinet heeft concrete plannen aangekondigd om de krapte aan te pakken, maar die bieden op korte termijn nog te weinig soelaas. Werkgevers kunnen daar niet op wachten en nemen daarom zelf het initiatief. De taskforce heeft een eigen ‘doe-agenda’ opgesteld. Oplossingen die relatief eenvoudig toepasbaar zijn en snel een verschil kunnen maken. De Taskforce Arbeidsmarktkrapte (zie kader) ziet grofweg drie richtingen om de krapte te verminderen:

  1. Het arbeidsaanbod verruimen en de inzetbaarheid van het beschikbare aanbod verbeteren;
  2. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen;
  3. De vraag naar arbeid veranderen of beperken.

Meer lezen? Klik hier voor het volledige Taskforce rapport ‘Wat kunt u als werkgever tegen arbeidskrapte doen?’