18 september 2023

Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten

Foto: Bernard Hermant

BK heeft in de internetconsultatie over de bewaartermijn van de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen, ingestemd met een termijn van zes weken.

Deze termijn sluit goed aan bij de huidige toezichtpraktijk en geeft de houder de gelegenheid om in de dialoog met de toezichthouder een toelichting te geven op de mogelijke bijzonderheden die uit de overzichten blijken.  Het doel is hierbij niet het toetsen van een papieren werkelijkheid maar het voeren van een dialoog over de praktijk.