21 mei 2024

Goed nieuws! Definitief cao-akkoord overgangscao 2024

Ook de werknemers hebben ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. We kunnen hiermee spreken van een cao-akkoord waar de leden van BK en de BMK aan gebonden zijn. De nieuwe cao gaat in vanaf 1 juli 2024.

AVV-procedure
Nadat cao-tekst is uitgewerkt, wordt aan de minister van SZW gevraagd de cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren (AVV). Wanneer de cao-bepalingen algemeen verbindend zijn verklaard, gelden die bepalingen daarna voor alle werkgevers, ook degenen die geen lid zijn van BK en BMK.

FAQ
Op korte termijn volgt er een FAQ voor leden van BK waarin antwoord wordt gegeven op de meest gestelde vragen over dit cao-akkoord.