21 januari 2022

Goed nieuws! Cao Kinderopvang Algemeen Verbindend Verklaard

In navolging op onze eerdere berichtgeving publiceren we hierbij dat op 21-01-2022 het Ministerie van SZW de cao Kinderopvang (looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022), Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) heeft. Klik hier voor het AVV besluit.

De aanvraagprocedure AVV heeft helaas langer geduurd dan gewenst doordat een aantal bezwaren waren ingediend. Deze AVV is van belang voor de hele sector en alle hardwerkende, gepassioneerde en cruciale professionals die hierin werkzaam zijn. De cao was al van toepassing op alle medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij BK en BMK. Door de AVV zijn per vandaag ook alle ongebonden werkgevers gehouden aan de bepalingen van de cao Kinderopvang.

Zie ook onze eerdere berichtgevingover de afgesloten cao of klik op deze link voor de volledige cao.