2 juni 2023

World Café Bijeenkomst Personeelstekorten Voorschoolse Educatie

Foto: Vlad Hilitanu

Op 7 juni organiseert Berenschot in Utrecht een digitale werkbijeenkomst, waarin ze met deelnemers vanuit kinderopvangorganisaties, opleidingen, overheid en de wetenschap in gesprek gaan. Het doel hierbij is om gezamenlijk de meest kansrijke oplossingen te bepalen voor personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie en deze verder uit te werken. Ze nodigen jullie van harte uit om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voert Berenschot onderzoek uit naar personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie.
Met het onderzoek wil het ministerie niet alleen meer zicht krijgen op de omvang en impact van tekorten, maar ook kijken naar kansrijke oplossingen om tekorten bij het uitvoeren van voorschoolse educatie aan te pakken. Berenschot gaat hierover graag met jullie in gesprek.

World Café

Berenschot voert het gesprek in de vorm van een zogenaamd World Café. Daarbij bespreken ze verschillende oplossingsrichtingen die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Uiteraard is er ook ruimte om eigen ervaringen te delen. Gezamenlijk wordt er bepaalt welke oplossingsrichtingen het meest kansrijk zijn in de aanpak van personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie. De meest kansrijke oplossingen worden vervolgens in interactieve tafelsessies verder uitgewerkt.

Op deze manier wordt er gezamenlijk antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke oplossingen zijn er voor personeelstekorten bij de uitvoering van voorschoolse educatie?
  • Welke oplossingen zijn het meest kansrijk en waarom?
  • Wat is er nodig om deze oplossingen te realiseren?

Aanmelden

De bijeenkomst zal op 7 juni van 15.00 tot 17.30 uur digitaal plaatsvinden.
Je kan je hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je aanvullende informatie over het programma. Voor meer informatie of vragen kan je ook contact opnemen via s.wildschut@berenschot.nl of 06 22 08 01 65.