21 juni 2024

Wetstraject verbetermaatregelen Gastouderopvang – hoe staat het ervoor?

Foto: Kim Montiel

Er wordt binnenkort een nieuw kabinet geïnstalleerd. En er zijn nieuwe regels voor de gastouderopvang in voorbereiding op het ministerie van SZW. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar en weten we nu eindelijk wat de nieuwe regels zullen zijn en wanneer ze ingaan? We weten dat iedereen met smart op deze informatie zit te wachten, en toch is er nog even geduld nodig. Wat weten we tot nu toe wel?

  • De behandeling in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel en het bijbehorende Besluit (Algemene maatregel van bestuur) wordt door de kabinetswissel over de zomer heen getild. De plenaire behandeling staat voorlopig gepland in de week van 2 september. Deze planning is nog onzeker want het hooflijnenakkoord wordt deze zomer eerst uitgewerkt en de nieuwe bewindspersoon moet op veel thema’s worden ingewerkt. Voor de politiek geïnteresseerden; op deze pagina kun je de stukken vinden en hier zal de precieze datum van behandeling worden gecommuniceerd.
  • De Ministeriële Regeling (waarin o.a. de overgangstermijnen en aangescherpte opleidingseisen worden bepaald) moet eerst worden besproken met de nieuwe bewindspersoon. De inhoud van deze Regeling zullen we daarom pas na de zomer ontvangen. Het ministerie van SZW en de sectorpartijen zijn wel over de inhoud in gesprek. SZW vindt (en wij ook!) dat de sector genoeg tijd moet krijgen om zich aan te passen.
  • De Regeling gaat niet naar de Tweede Kamer, maar wordt wel voorgelegd ter internetconsultatie. We verwachten dat dit eind september/begin oktober zal zijn.
  • Het ministerie van SZW streeft nog steeds naar publicatie van de wet voor 1 januari 2025. Het is goed om te weten dat publicatie iets anders is dan inwerkingtreding. Het kan dus zijn dat een aantal maatregelen later ingaan. Hier is nog geen besluit over genomen.

Wij verwachten dat we na de zomer weer kunnen communiceren over het vervolg. Heb je ondertussen toch vragen, zorgen of suggesties? Mail ons gerust via helpdesk@kinderopvang.nl.