1 november 2022

Het Potentieel Pakken (HPP) start met proeftuin

Wij feliciteren Kind & Co Ludens die na een zorgvuldige selectie door het team van Het Potentieel Pakken (HPP) in samenwerking met de brancheorganisaties en de bonden, als proeftuin kan starten met het verhogen van de deeltijdfactor in de kinderopvang.

Kind & Co Ludens is als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen en laat weten ongelofelijk gemotiveerd te zijn.

“Via een proeftuin gaan we de komende negen maanden onderzoeken hoe we grotere contracten mogelijk kunnen maken. Zo komen we tot een effectieve aanpak die later, via Kinderopvang werkt! en HPP beschikbaar komt voor alle kinderopvangorganisaties”.

Projectleider Davina Koudijs van Kinderopvang werkt!: “Uitgangspunt van de aanpak is dat we medewerkers een bewuste keuze willen laten maken over het aantal uur dat zij per week werken. Als er belemmeringen zijn om meer uren te werken, dan gaan we die aanpakken. We kijken wat wél kan”.

Kinderopvang werkt! (een samenwerking van BK, BMK, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) gaat in samenwerking met Het Potentieel Pakken en Kind & Co Ludens aan de slag met het verhogen van de deeltijdfactor in kinderopvang. BK is nauw betrokken bij dit project ‘verhogen deeltijd in kinderopvang’ dat wordt gefinancierd door Kinderopvang werkt! en het ministerie van SZW.

Wij zullen de verdere ontwikkelingen op de voet volgen en wensen Kind & Co Ludens en HPP heel veel succes met dit mooie kansrijke project!

Klik hier voor het volledige persbericht van Kinderopvang werkt!

Interessante links
Lees het rapport Kan de deeltijdfactor in kinderopvang omhoog?
Klik hier voor de visual Kansen voor verhogen deeltijdfactor kinderopvang
Bekijk de quickscan over arbeidsmarktontwikkeling kinderopvang