25 mei 2023

Reminder: enquête toenemend aantal zorgvragen in onderwijs en kinderopvang

Foto: Vanessa Buccer

Zowel vanuit de zorg als het (speciaal) onderwijs en de kinderopvang komen signalen naar voren over een ervaren toename van het aantal (jonge) kinderen met zwaardere zorgvragen. De kinderdagcentra geven aan dat veel van deze kinderen niet kunnen doorstromen naar het onderwijs, maar ook dat het onderwijs onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden heeft. Het is van belang voor de volksgezondheid dat het ministerie van VWS en het ministerie van OCW knelpunten in de keten kunnen identificeren, om passende zorg voor kinderen te garanderen.

Toelichting onderzoek
Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoe de druk in de keten van opvang, onderwijs en zorg zich ontwikkelt, waar in de keten de druk zich met name concentreert en welke trends en factoren hierachter schuilgaan. Om zicht te krijgen in de keten is zowel de kant van de ondersteuningsbehoefte van de kinderen en gezinnen relevant (de vraag) als de kant van de capaciteit van opvang, onderwijs- en zorginstellingen om in deze behoefte te voorzien (het aanbod). Een heldere analyse hiervan helpt om te onderscheiden welke factoren beïnvloedbaar zijn en om te kunnen anticiperen op trendmatige ontwikkelingen. Ook helpt het om eventueel effectieve ingrepen te doen in de keten. Het eindbeeld van de juiste zorg en het juiste onderwijs op de juiste plek kan hiermee een stap dichterbij worden gebracht.

Klik hier voor de enquête.

Over de enquête
Deze enquête maakt inzichtelijk of er sprake is van een toename van het aantal kinderen dat behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, hoe de aard van die behoefte zich ontwikkelt en de ontwikkeling van wachttijden en wachtlijsten. Door het invullen van de enquête help je om zicht te krijgen op regionale en landelijke ontwikkelingen. Op basis daarvan kunnen de ministeries van VWS en OCW met ketenpartners tot oplossingen komen voor in de praktijk gesignaleerde problemen. In de enquête wordt gevraagd naar het aantal kindplaatsen, de gemiddelde wachttijd (aantal weken) en de gemiddelde wachtlijst (aantal kinderen). Als je hiervan geen exacte gegevens heeft is het ook toegestaan om een schatting te maken. Dit onderzoek richt zich alleen op kinderen van 0 t/m 13 jaar

Reminder: vul voor 10 juni de enquête in!
Deadline voor het invullen is 10 juni. Inhoudelijke vragen over de enquête kunnen naar t.roosenstein@berenschot.nl worden gestuurd.