25 mei 2023

Eindrapport van het onderzoek inclusieve kinderopvang door SZW en Motivaction

Foto: Element5

In opdracht van de Directie Kinderopvang van het ministerie van SZW heeft onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit naar inclusieve kinderopvang uitgevoerd. Inzichten uit dit onderzoek dragen bij aan overheidsbeleid met betrekking tot de (inclusieve) opvang van kinderen die een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelachterstand, een stoornis, een fysieke of verstandelijke handicap. Motivaction heeft een diepgaand kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

In augustus schakelden we jullie in om te zorgen dat Motivaction in contact kon komen met verschillende ouders binnen de doelgroep. Jullie bereidwilligheid was groot en heeft er mede voor gezorgd dat het onderzoeksbureau met 30 ouders in gesprek is gegaan. Ben je benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Lees hieronder het volledige rapport.