14 april 2023

QuickScan arbeidsmarktontwikkelingen

In kinderopvang is nog steeds een groot personeelstekort. In de buitenschoolse opvang (bso) is het tekort het grootst. Dat blijkt uit de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! hield in maart 2023. Aan de arbeidsmarktpeiling deden in totaal 168 organisaties mee. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar in totaal bijna 3.500 nieuwe medewerkers in. Dit is een instroompercentage van 15%. Bijna een op de vijf nieuwe medewerkers kwam binnen via zij-instroom.

Tekort aan pedagogisch medewerkers
In de bso nam het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers licht toe: van 74% naar 76%. In de peuteropvang nam dit aandeel af van 45% naar 33% en in de dagopvang van 64% naar 54%. Bijna driekwart van de organisaties verwacht de komende zes maanden een tekort aan pedagogisch medewerkers.

Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: ziekteverzuim van werknemers (67%), te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%) en het onvoldoende inlopen van bestaande personeelstekorten (51%).

Mogelijke oplossingen voor het tekort

  • Organisaties proberen het personeelstekort op te lossen door pedagogisch medewerkers voor elkaar te laten invallen of bijspringen, medewerkers meer uren te laten werken dan ze op hun contract hebben en door groepen samen te voegen.
  • 80% van de organisaties geeft aan inspanningen te doen om medewerkers meer uren te laten werken. Van deze groep blijkt bij iets meer dan 60% de gemiddelde contractomvang binnen de organisatie ook te zijn toegenomen.
  • In voorbereiding op de gevolgen van het nieuwe kabinetsbeleid investeert twee derde (65 procent) van de organisaties in het behoud van medewerkers. Gevolgd door het aannemen van stagiair(e)s en proberen deze te behouden (44 procent), verlagen van de werkdruk (43 procent), meer individuele aandacht voor medewerkers (42 procent) en extra bbl’ers aannemen (36 procent).
  • Om medewerkers te behouden zet ruim 70% van de organisaties zich in voor een prettige werksfeer, waardering en meer persoonlijke aandacht voor medewerkers. 63% biedt medewerkers een opleiding of cursus aan. En 54% geeft medewerkers attenties.

Klik hier voor de Quickscan arbeidsmarktontwikkelingen kinderopvang maart 2023 | Kinderopvang werkt!