1 juli 2024

Per 1 juli 2024 wijziging kwaliteitseisen en ingang cao

Vandaag, 1 juli 2024, zijn de wijzigingen voor de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang ingegaan. Ook gaat de nieuwe cao Kinderopvang vandaag in. De cao heeft een looptijd van zes maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024. We zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

Wijziging kwaliteitseisen per 1 juli
De bso kan door de wijzigingen meer activiteiten aanbieden, die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een vaste beroepskracht (vast gezicht) zijn voor kinderen. Deze wijziging heeft als doel werkdruk en roosterproblemen door personele krapte te verminderen.

De veranderingen in grote lijnen:

Wijzigingen dagopvang

 • Je mag beroepskrachten in opleiding inzetten als vaste beroepskracht (vast gezicht).

Wijzigingen buitenschoolse opvang (BSO)

 • Je berekent de beroepskracht-kindratio (BKR) op kindercentrum-niveau en niet meer op groepsniveau.
 • Het kindercentrum-overstijgend opvangen van kinderen tijdens schoolvrije perioden wordt makkelijker.
 • Je mag beroepskrachten met een andere kwalificatie (bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek en cultuur) onder voorwaarden inzetten (formatieve inzet).

Kijk hier voor een factsheet met alle informatie.
De tekst van het besluit vind je hier en de tekst van de regeling vind je hier.

Webinar
Speciaal voor alle BK leden hebben wij op maandag 27 mei een webinar gegeven over de aankomende wijzigingen in de kwaliteitseisen. In dit webinar hebben we de veelgestelde vragen besproken. De veelgestelde vragen van het webinar en de helpdesk hebben we beantwoord in de Q&A. Download de Q&A hieronder.

Nieuwe Cao Kinderopvang
Op 24 april 2024 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV, een onderhandelaarsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang. Het resultaat is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van zes maanden, van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024.

Belangrijke afspraken zijn:

 • Salarisverhoging in de tweede helft van 2024:
 • Per 1 januari 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%, voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.
 • Per 1 november 2024 stijgen de salarissen met 1,5%.
  (Met inachtneming van de salarisstijgingen per 1 januari 2024 en 1 april 2024, komt over heel 2024 de loonstijging uit op 6,5%.)
 • De stagevergoeding en het stagebeleid wordt meer in lijn gebracht met het Stagepact mbo. Aan alle student-stagiairs wordt een stagevergoeding toegekend.
 • De minimale tarieven bedragen € 60,- per maand voor één dag stage per week met een maximumtotaal van € 300,- per maand. De ingangsdatum is 1 september 2024.
 • De reiskostenregeling wordt gemoderniseerd met ingang van 31 december 2024.
 • We starten twee belangrijke projecten:
  Project ‘Medezeggenschap en gezond roosteren’.
  Project ‘Studie naar verlof in relatie tot basisrooster’.
 • De extra roosterdag komt te vervallen en de bekendmaking van het rooster schuift op naar minimaal 21 kalenderdagen van tevoren (dit was 2 weken).
 • Levensfasebudget: de werkgever verdubbelt maximaal de eerste 12 uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit was maximaal 6 uur.

Aanmelding en avv-aanvraag
De cao is aangemeld bij het ministerie van SZW. Daarmee is de cao van toepassing voor de werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Bij het ministerie van SZW is ook een verzoek tot algemeenverbindendverklaring (avv) ingediend, zodat de cao-afspraken bindend zijn voor de gehele kinderopvangsector.

Per 1 juli is de nieuwe cao-tekst ook te vinden op de cao-pagina van Kinderopvang werkt!  Je kunt de cao hieronder downloaden.

Download hier de FAQ met antwoorden op de vragen die tijdens de ALV van 13 mei gesteld zijn.

Heb je vragen? Stuur ons dan een mail naar helpdesk@kinderopvang.nl