24 maart 2023

Opinie: De prijs van gratis kinderopvang

Sommige beleidsmakers in Den Haag zijn bezig met de vraag hoe zij de grip van de overheid op de kinderopvang kunnen vergroten, in het kader van de toegankelijkheid. Voor de meeste mensen in Nederland is op dit moment echter niet de vraag: ‘hoeveel kost de kinderopvang’, maar: ‘kan ik ooit nog een plekje krijgen op de kinderopvang?’

Ouders willen graag zélf kiezen hoe zij hun kinderen opvoeden en welke kinderopvang bij hen past. Vaak is dat een kinderopvang in de buurt waar ze de mensen kennen. In dunbevolkte gebieden, waar de bussen niet meer rijden, de bank is vertrokken en de school 30 minuten rijden is, zit nog wél een kinderopvang in de buurt. Een kleine ondernemer, betrokken bij en afkomstig uit het dorp, die vol passie kinderopvang aanbiedt.

De beleidsmakers willen dat deze kinderopvang zich naar hún wensen voegt. De overheid wil de prijs bepalen, hoe vaak de kinderen naar buiten mogen, de openingstijden, en wil de aanwezigheid van de kinderen controleren. Allemaal bureaucratie en controle. Maar de overheid weet helemaal niet hoe het er daar aan toegaat. Den Haag kan niet beslissen hoe mensen moeten leven, hoe ze hun kinderen opvoeden en waar ze hun kinderen naar toe brengen. Als er íets duidelijk is geworden de afgelopen verkiezingen, is het dat wel.

Den Haag wil de kinderopvang bijna gratis maken en komt daarom met heel veel extra regels. Zoals een maximum prijs. Het zijn de kleine aanbieders die de dupe worden van dit beleid. De ondernemers in de dunbevolkte gebieden, de innovatieve aanbieders die inspelen op duurzaamheid en groen, de mkb’ers die met hoge huren en energieprijzen worden geconfronteerd. Het aanbod zal verschralen, dat zien we in de jeugdzorg, thuiszorg, politie, verpleeghuizen – alle sectoren die in de greep zijn van de overheidsregulering.

Wij begrijpen best dat de beleidsmakers zich zorgen maken. De systeemschok die zij willen is nogal wat. Daarom grijpen zij naar het enige middel dat ze kennen: meer regels en controle.

De prijs van gratis kinderopvang is dat je als ouder niet meer kunt kiezen voor de opvang die bij jou en je kind past. Den Haag betaalt en bepaalt.

Emmeline