Voorlopige bedragen budget GOAB 2019 bekend

08 oktober 2018

Voorlopige bedragen budget GOAB 2019 bekend

Op 27 september is het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gepubliceerd. Binnenkort ontvangen gemeenten van DUO hun voorlopige beschikking voor 2019.

Met de inwerkingtreding van het Besluit wordt de verdeelsleutel van kracht, die is gebaseerd op de nieuwe CBS-indicator. In deze verdeelsystematiek ontvangen gemeenten vanaf 2019 jaarlijks in september twee beschikkingen van DUO: één voorlopige beschikking voor het jaar T+1  en een definitieve beschikking voor het lopende jaar T.

De voorlopige bedragen per gemeente vind je hier.

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie