Onderzoek inclusieve kinderopvang door SZW en Motivaction

Onderzoek inclusieve kinderopvang door SZW en Motivaction

In samenwerking met de Directie Kinderopvang van het ministerie van SZW voert onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit. Inzichten uit dit onderzoek dragen bij aan overheidsbeleid met betrekking tot de (inclusieve) opvang van kinderen die een extra zorg- en ondersteuningsbehoefte hebben vanwege bijvoorbeeld een ontwikkelachterstand, een stoornis, een fysieke of verstandelijke handicap. 

Het onderzoeksbureau Motivaction gaat hiervoor in gesprek met ouders van kinderen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben en die naar de kinderopvang/buitenschoolse zouden willen gaan.  

  • Dit kan een reguliere kinderopvang zijn, zoals een kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang.  
  • Of een zogenaamde ‘plusopvang’ (een hiervoor genoemde opvang die ook extra zorg en ondersteuning biedt)
  • Of een medisch kinderdagverblijf (MKD) of kinderdienstencentrum (KDC).  

 In deze gesprekken willen ze leren waar deze ouders tegenaan lopen wanneer zij op zoek gaan naar een passende plek voor hun kind. En ook wat hun ervaringen zijn met de opvang wanneer (extra) zorg en ondersteuning aangeboden wordt aan deze groep kinderen.  

Opzet en planning 

Motivaction gaat met 30 ouders in gesprek. Deze gesprekken vinden plaats via videobellen en duren circa 45 minuten. Deelname is op basis van anonimiteit. Nergens worden namen in het rapport vermeld. De insteek is de beleving van de ouders, daar willen ze van leren. Deze gesprekken zullen in augustus door twee onderzoekers van Motivaction worden gehouden. Begin oktober neemt de Tweede Kamer het rapport in behandeling en zal de adviezen mogelijk opvolgen met aanpassingen op het huidige beleid.  

Wat vragen wij van jullie 

Het onderzoeksbureau Motivaction wilt graag in contact komen met ouders. Wanneer jij vanuit jouw organisatie ouders hiervoor wil benaderen, neem dan contact op met informatie@kinderopvang.nl. Wij zullen dan de contactgegevens van Motivaction doorgeven. Reageren kan tot 10 augustus.