Flexibel Toezicht

Flexibel Toezicht

In 2024 moeten alle GGD’en het toezicht op de kwaliteitseisen flexibel inrichten; het Flexibele Toezicht. De jaren 2022 en 2023 zijn de overgangsjaren naar het Flexibele Toezicht. Het ministerie van SZW laat de implementatie van de flexibele inspectieactiviteit volgen door monitoronderzoek onder gemeenten en GGD'en. De ervaringen van de houders van kinderopvangvoorzieningen zijn hierin echter nog niet meegenomen. BK en BMK hebben afgesproken deze ervaringen te inventariseren en te delen met het ministerie, VNG en GGD GHOR. Voor de inventarisatie is een speciale vragenlijst ontwikkeld.

We willen jullie vragen deze vragenlijst in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van jullie ervaringen.

Graag deze enquête voor 21 maart 2023 invullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten.