10 maart 2023

Flexibel Toezicht

Gemeenten en toezichthouders krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om de flexibele inspectiewijze toe te passen. De staatssecretaris van SZW heeft hiertoe de beleidsregel Werkwijze toezichthouder kinderopvang gewijzigd.

Vanaf dat moment kunnen die gemeenten en toezichthouders die er klaar voor zijn starten met flexibel inspecteren. Dit betekent dat er minder met vaste toets items wordt gewerkt. Dit stelt de toezichthouders in staat tot meer maatwerk, bijvoorbeeld door diepgaander onderzoek te doen naar bepaalde thema’s. De verwachting is dat met flexibilisering de effectiviteit van het toezicht – en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang – kan verbeteren.

De nieuwe werkwijze wordt in 2022 en 2023 gemonitord. Hierbij worden de ervaringen van zowel GGD-en, gemeenten als van houders en ouders betrokken. In de tweede helft van 2023 wordt besloten of de werkwijze aanpassing behoeft, waarna met ingang van 2024 de nieuwe werkwijze verplicht wordt.

GGD GHOR en de VNG hebben een factsheet ontwikkeld waarin alle kenmerken van Flexibel Toezicht (FT) overzichtelijk worden gepresenteerd.

Download hier de gewijzigde beleidsregel

Download hier de factsheet FT