10 maart 2023

Kabinet schrapt laatste coronaregels

Het kabinet heeft het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten, aangenomen. Dit betekent dat -per de eerstvolgende werkdag maandag 13 maart 2023- ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, waaronder de beslisboom.

Ruim drie jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland zijn we in een nieuwe fase beland. Het OMT heeft aangegeven dat COVID-19 de endemische fase heeft bereikt. Een fase waarin het virus weliswaar rondgaat onder de bevolking – soms meer, soms minder – maar waarbij de meeste mensen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie voldoende afweer hebben opgebouwd. Het kabinet heeft er daarom vandaag toe besloten dat de nog resterende adviezen m.b.t. COVID-19, over zelftesten bij klachten en in isolatie gaan bij een positieve uitslag, verder afgeschaald kunnen worden. Dit is een heugelijk moment na een lange periode met verschillende maatregelen en adviezen. De Kamerbrief waarin de besluiten worden toegelicht wordt later aan dit bericht toegevoegd.

Met betrekking tot het sectorplan willen wij benadrukken dat deze nog steeds aan de basis van de aanpak van het kabinet en de te nemen maatregelen staan, mocht er onverhoopt toch een opleving van het virus plaatsvinden die om actie vraagt. Met het bereiken van de endemische fase is het wel minder waarschijnlijk dat er op korte termijn een beroep gedaan zal worden op jullie voor het treffen van maatregelen.

Het ministerie van SZW bedankt de branchepartijen voor de inzet van het afgelopen jaar om te komen tot een solide sectorplan. In een korte periode zijn we gezamenlijk tot dit plan gekomen, waarmee we voorbereid waren op een eventuele opleving in het najaar en de verdere toekomst.

De branchepartijen bedanken de leden voor hun tomeloze inzet en veerkracht tijdens de coronacrisis, om zoveel als mogelijk de kinderopvang doorgang te laten vinden voor de kinderen en hun ouders.

Het kabinet heeft besloten om de specifieke adviezen van COVID-19 af te schalen en deze gelijk te stellen aan de generieke adviezen ter preventie van luchtweginfecties. De generieke adviezen zijn als volgt:

Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

  1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
  4. Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Mochten er vragen zijn over hoe deze generieke adviezen in de praktijk vormgegeven kunnen worden, dan horen wij dat graag. Vanuit de Rijksoverheid zal een publiekscommunicatiecampagne opgezet worden om deze generieke adviezen voor luchtweginfecties onder de aandacht te brengen.