13 juni 2024

Nieuw ondersteuningsportaal voor toezicht Kinderopvang

De GGD heeft een nieuw ondersteuningsportaal voor toezicht kinderopvang gelanceerd. Op dit portaal staan vragen en antwoorden waar toezichthouders informatie kunnen vinden om hun werk goed te kunnen doen, maar er is ook een openbeer deel dat houders de nodige informatie geeft.

GGD GHOR Nederland heeft als taak om de GGD’en bij het toezicht op de kinderopvang en de gastouderopvang te ondersteunen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat de kwaliteitseisen vaststelt, te adviseren. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit en de uniformiteit van het toezicht.

Een deel van dit portaal is openbaar, en een deel is besloten. Het openbare deel is voor iedereen toegankelijk en wordt voornamelijk gebruikt door houders. Het besloten deel is uitsluitend voor toezichthouders kinderopvang.

Het Ondersteuningsportaal wordt up to date gehouden door GGD GHOR Nederland.

Ga naar het portaal