13 mei 2024

Leden BK stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

Foto: Bady Abbas

Leden van Brancheorganisatie Kinderopvang hebben vandaag met 97,83% ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de kinderopvang van 1 juli 2024 tot 31 december 2024. De leden brachten hun stem uit tijdens een online Algemene Ledenvergadering (ALV) onder leiding van voorzitter Bas van ‘t Wout. Petra de Bruin, eerste onderhandelaar: “De leden van BMK hebben al ingestemd, hiermee hebben we een werkgeversakkoord. Het is nu wachten op de instemming van de leden van CNV en FNV om de cao definitief te verklaren. De verwachting is dat dit deze week bekend wordt.”

Na een uitgebreide toelichting door een afvaardiging van de onderhandelingsdelegatie op proces en inhoud en op de gemaakte afspraken, hadden leden de mogelijkheid om vragen te stellen. Vooral de reiskostenregeling en de extra roosterdag vroegen om een extra toelichting. Hierna volgde de stemming. Ramon Rikken, voorzitter onderhandelingsdelegatie BK: “Een prachtige score. Doel van de onderhandelingen was een cao voor een aantrekkelijke sector. De gemaakte afspraken zijn – in de context van de huidige en toekomstige arbeidsmarktkrapte – goed voor onze medewerkers, werkgevers én onze samenleving. Dat ook de leden dit als zodanig beoordelen, stemt me meer dan tevreden.”

Meest gestelde vragen
Bas van ‘t Wout: “Binnenkort publiceren we de antwoorden op de meest gestelde vragen, zodat iedereen het nog even rustig kan nalezen. Ik dank de cao-delegatie voor hun grote inzet en betrokkenheid en de leden van de Adviesraad Arbeidszaken voor hun specialistische inbreng. Onze vereniging is zo sterk als haar leden gezamenlijk. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar blijven versterken.”

De belangrijkste afspraken nog even op een rij:

 • Salarisverhoging in de tweede helft van 2024:
  • Per 1 januari 2024 stijgt de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%, voor alle medewerkers die op of na 1 juli 2024 in dienst zijn.
  • Per 1 november 2024 stijgen de salarissen met 1,5%.
  • (Met inachtneming van de salarisstijgingen per 1 januari 2024 en 1 april 2024, komt over heel 2024 de loonstijging uit op 6,5%.)
 • De stagevergoeding en het stagebeleid wordt meer in lijn gebracht met het Stagepact mbo. Aan alle student-stagiairs wordt een stagevergoeding toegekend. De minimale tarieven bedragen € 60,- per maand voor één dag stage per week met een maximumtotaal van € 300,- per maand. De ingangsdatum is 1 september 2024.
 • De reiskostenregeling wordt gemoderniseerd met ingang van 31 december 2024.
 • We starten twee belangrijke projecten:
  • Project ‘Medezeggenschap en gezond roosteren’.
  • Project ‘Studie naar verlof in relatie tot basisrooster’.
 • De extra roosterdag komt te vervallen en de bekendmaking van het rooster schuift op naar minimaal 21 kalenderdagen van tevoren (dit was 2 weken).
 • Levensfasebudget: de werkgever verdubbelt maximaal de eerste 12 uur die de medewerker toevoegt aan haar levensfasebudget. Dit was maximaal 6 uur.