22 maart 2023

Kinderopvang in Amsterdam zit in de knel: 75% kan vraag van gratis kinderopvang in 2025 niet aan

De Amsterdamse nieuwszender AT5 deed onderzoek onder bijna vijftig Amsterdamse kinderopvangaanbieders. Op ruim zeventig procent van de kinderopvanglocaties in de hoofdstad is er sprake van een tekort aan medewerkers. Bijna alle kinderdagverblijven gaan ervan uit dat de komende tijd het personeelstekort gelijk blijft of zelfs zal toenemen. Zo goed als niemand voorspelt een afname. Het gevolg: lange wachtlijsten bij alle opvanglocaties in de stad. Verder vreest zo’n vier op de tien kinderdagverblijven in de stad inmiddels hun opvanglocatie langere tijd dicht te moeten houden vanwege de tekorten. Zeven kinderdagverblijven die meededen aan het onderzoek van AT5 zeggen al contracten van ouders opgezegd te hebben omdat er te weinig medewerkers zijn voor de kinderen die geplaatst waren.

De druk op de kinderopvang zal de komende jaren alleen maar verder toenemen nu het kabinet voornemens is om de kinderopvang vanaf 2025 bijna gratis te maken. 75 procent van de locaties in de stad zegt dat de sector dit niet aankan. De vrees is dat ouders hun kinderen meer dagen naar de kinderopvang willen brengen, terwijl er nu al voor de huidige vraag onvoldoende aanbod is. Slechts 5 procent denkt dat de sector het wel zal redden.

Lees hier over het onderzoek en bekijk de reportage van AT5.