7 juli 2021

Kamerbrief minister Koolmees over verbeteringen gastouderopvang

In de verzamelbrief Kinderopvang van 18 juli 2021 heeft minister Koolmees een update gegeven over de mogelijke verbetermaatregelen voor de gastouderopvang.

In de brief staat het volgende over de gastouderopvang:

  • Gemeenten en toezichthouders zien in de praktijkzorgwekkende situaties, waar niet alleen de ontwikkeling maar ook de veiligheid van kinderen in het geding is.
  • Toezicht vindt bij gastouders slechts steekproefsgewijs plaats (per jaar wisselend per gemeente 5-30%, landelijk gemiddelde is 14%), terwijl voor kindercentra de plicht geldt om jaarlijks 100% te controleren.
  • Het stelsel kent dus onvoldoende waarborgen om de kwaliteit en veiligheid van de te garanderen en om te voorkomen dat er langdurig sprake is onwenselijke opvangsituaties met jonge kinderen.

De minister stelt aan de Kamer voor om verbetermaatregelen te verkennen langs drie sporen:

  1. Het versterken van toezicht
  2. Het verbeteren van de begeleiding van gastouders door de gastouderbureaus
  3. Professionalisering van het vak gastouderopvang

Op dit moment worden de drie sporen uitgewerkt naar concrete voorstellen en worden de uitvoeringsconsequenties en gevolgen hiervan verder in kaart gebracht. De voorstellen worden de komende maanden getoetst en aangescherpt in dialoog met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Stichting Nysa, GGD GHOR, VNG, etc.

Vanwege de benodigde wetswijzigingen, financiële dekking en de demissionaire status van het kabinet, is besluitvorming uiteindelijk aan het volgende kabinet.

Bovenstaande verbetermaatregelen passen in de strategische richting die wij voor ogen hebben en momenteel uitvoeren. Wij blijven dit dossier op de voet volgen en zullen indien er nieuws is jullie periodiek hierover bijpraten.