21 maart 2024

Introductie digitale VOG

Bron: www.justis.nl

Binnenkort introduceert screeningsautoriteit Justis de digitale VOG en is het mogelijk om de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) digitaal in de Berichtenbox te ontvangen. Tot op heden is het alleen mogelijk om de VOG op papier per post te ontvangen. Straks heeft iedereen de keus tussen digitaal of per post. Dit betekent ook dat werkgevers een digitale VOG kunnen ontvangen die op een andere manier gevalideerd moet worden.

Aanvraagproces VOG
Het aanvraagproces voor de VOG blijft hetzelfde. Tijdens de aanvraag kan de werknemer kiezen: digitaal of per post. Een digitale of papieren VOG via Justis kost €33,85.

De optie om een digitale VOG te ontvangen biedt Justis alleen aan bij een digitale aanvraag. Wordt een VOG aangevraagd via de gemeente, dan kan je de VOG niet digitaal ontvangen. Bekijk hier de infographic ‘Hoe ontvang ik mijn VOG’.

Voordelen digitale VOG
Het digitaal ´bezorgen´ van de VOG brengt voordelen met zich mee, zowel voor medewerkers als voor organisaties.  Het levert tijdswinst op, omdat je niet afhankelijk bent van de post. Ook is digitaal verzenden duurzamer. Daarnaast is het voor medewerkers makkelijker om de VOG aan de werkgever te overhandigen: de VOG wordt in de Berichtenbox afgeleverd en kan vervolgens snel en digitaal naar de VOG-vragende organisatie doorgestuurd worden. De werkgever heeft altijd de verantwoordelijkheid om de VOG op echtheid en juistheid te controleren. Dit gaat met de digitale VOG eenvoudig online via www.validatie.nl.

Informatie voor werkgevers/organisaties
Als werkgever heb je een belangrijke rol in het proces rondom de verzending van de VOG naar uw medewerkers. Wil je de VOG digitaal ontvangen van je medewerker? Dan is het van belang dat je vooraf de medewerker hier goed over informeert. De medewerker beslist altijd zelf over de keuze hoe hij de VOG wenst te ontvangen: op papier of digitaal. Bovendien is het belangrijk dat jouw medewerker weet dat een digitale VOG alleen ontvangen kan worden als de medewerker de Berichtenbox heeft geactiveerd. Daarnaast moet de medewerker in de Berichtenbox hebben aangevinkt digitale post te willen ontvangen van screeningsautoriteit Justis én een actueel, werkend e-mailadres hebben opgeven. Dit zijn eenmalige stappen.

Valideer altijd de VOG
Het is jouw verantwoordelijkheid als werkgever om VOG’s te controleren op juistheid en echtheid. Na ontvangst van de digitale VOG voer je een tweeledige controle uit. Eerst moet worden vastgesteld of de inhoud van de VOG klopt: controleer het opgegeven screeningsprofiel. Daarna controleer je of de VOG echt is via de validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst: www.validatie.nl. Deze validatievoorziening is een veilige online tool van de overheid waarmee de betrouwbaarheid van een digitaal document kan worden vastgesteld. Om fraude te voorkomen is het noodzakelijk dat deze tool wordt gebruikt om de authenticiteit van elke ontvangen digitale VOG vast te stellen.

Planning
De mogelijkheid om de VOG digitaal te ontvangen wordt van maart tot en met mei 2024 in fases uitgerold. Zo weet Justis zeker dat de systemen goed blijven werken. Dit betekent dat niet iedereen direct vanaf de introductie gebruik kan maken van een digitale VOG. Bekijk de planning wanneer werknemers van uw organisatie gebruik kunnen maken van de digitale VOG.

Meer info vind je op de informatiepagina van justis.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht.