4 april 2024

Intrekken regeling bewaarplicht

Sinds 1 juli 2023 is geregeld welke documenten de houder moet overleggen. Een bewaarplicht zou helderheid verschaffen over hoe lang houders deze documenten moeten bewaren. Op basis van de reacties op de internetconsultatie en uitvoeringstoetsen over een mogelijke bewaarplicht constateert de minister dat een bewaarplicht nu weinig meerwaarde heeft. Daarom heeft de minister besloten af te zien van de voorgestelde wijziging van de Regeling wet kinderopvang.

GGD GHOR Nederland heeft aangegeven dat de voorgestelde wijziging voor toezichthouders en handhavers geen toegevoegde waarde heeft. In de praktijk levert de overgrote meerderheid van de kinderopvangorganisaties de betreffende documenten aan wanneer de toezichthouder hierom vraagt.

Hoe ziet de praktijk er nu uit?

Een toezichthouder toetst de kwaliteitseisen door middel van observaties in de praktijk. Als er dan bijzonderheden opvallen tijdens de observaties kan een toezichthouder in de dialoog aangaan en ter aanvulling de administratie opvragen.

In de flyer “Kwaliteitseisen per 1 juli aangepast” van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt omschreven wat een houder moet opnemen in de overzichten. Een houder geeft onder andere per kindercentrum aan hoeveel beroepskrachten, afhankelijk van de BKR, per groep ingezet worden en wat daarbij de gangbare personeelsdiensten en de reguliere pauzetijden zijn. Daarnaast moeten presentielijsten van kinderen (inclusief een indicatie van de aankomst- en vertrektijd van de kinderen) bijgehouden worden.