16 mei 2023

Interprofessionele samenwerking: twee werkbezoeken aan BK-leden Gro-up en Doomijn/Travers

Foto: Alexandr Podvalny

Op 16 maart en 15 mei bracht BK, in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, werkbezoeken aan twee leden die meer doen dan alleen kinderopvang. Met een uniek portfolio brengen zij interprofessionele samenwerking dagelijks in de praktijk. Met vele geïnteresseerde beleidsmedewerkers van de ministeries (SZW, OCW, VWS en J&V) het NJi en VNG zijn we meegenomen in de succesverhalen en de dagelijkse dilemma’s. Samen doorbreken deze organisaties de gebruikelijke schotten en proberen vooral te doen wat werkt. Heel inspirerend in een tijd waarin de focus zo vaak ligt op alles wat er niet lukt. In zowel Zwolle als Rotterdam gaan ze uit van het positieve en beide organisaties hebben volledige focus op het systeem rondom het kind. De ouders worden overal bij betrokken, zijn soms zelfs het vertrekpunt en het (informele) netwerk om het gezin wordt ook in kaart gebracht. Veel projecten gaan over het bekrachtigen van wat mensen al wel kunnen, een positieve benadering dus. En maatwerk, ook al weet je dat dit niet altijd meetbaar is. Ook valt op dat beide gemeentes een zeer actieve rol pakken om het denken buiten de bestaande kaders mogelijk te maken.

Doomijn/Travers: kansengelijkheid binnen het programma School & Omgeving (voorheen Rijke Schooldag)
Als je kinderopvang, welzijn, vrijwilligerswerk en een poppodium combineert, dan kun je bijvoorbeeld baby- en peuterconcerten organiseren. Maar er zijn veel meer samenwerkingsconstructies in Zwolle opgetuigd. Daarmee is Zwolle een van de voorloperstrajecten van het programma School en Omgeving met bijvoorbeeld het programma Politiekids. Hoe buig je respectloosheid voor de politie, in een wijk met veel criminaliteit, om in een mooie samenwerking met de politie als rolmodel? Lees hier alles over het werkbezoek.

Gro-up: het hele groeipad van -6 maanden tot zelfstandigheid
Met kraamzorg, kinderopvang, buurtwerk, onderwijs en jeugdhulp maakt Gro-up impact in alle leeftijdscategorieën van een kind door preventief en vindplaatsgericht te werken. Je hebt meer succes als je op de pleinen en achter de voordeur komt en een relatie kunt opbouwen met het gezin. Het doel van het kind/gezin/buurt staat centraal. Gro-up biedt maatwerk en investeert veel tijd in echt luisteren waardoor veel gezinnen zich eindelijk echt gehoord en gezien voelen. Lees hier alles over het werkbezoek.