16 mei 2023

Het kind in het gezin in de buurt – werkbezoek bij Gro-up

Op de Internationale dag van het gezin (15 mei) organiseerde BK samen met Sociaal Werk Nederland een werkbezoek aan Gro-up in Rotterdam. Samen met beleidsmedewerkers van de ministeries van SZW, OCW en VWS en afgevaardigden van het NJi, de VNG en de gemeente Rotterdam raakten we geïnspireerd door het unieke aanbod wat Gro-up biedt.

Bestuursvoorzitter Martin van de Ruit vertelde ons trots over het avontuur wat de organisatie 1,5 jaar geleden begonnen is. Toen kwam de laatste loot aan de stam van de voorheen SWK-groep, kraamzorg, waarmee het nu het hele groeipad van een kind in beeld is. Vanaf -6 maanden tot zelfstandigheid kun je bij Gro-up terecht voor kraamzorg, kinderopvang, buurtwerk, jeugdhulp en onderwijs. Met 3100 medewerkers wordt elke dag hard gewerkt om alle bestaande schotten, kaders en systemen te doorbreken en een relatie op te bouwen met het kind, zijn gezin en de buurt. Want ook, of juist, het systeem om een kind heen kan bijdragen aan zijn ontwikkeling.

Gro-up is een lerende organisatie. Medewerkers worden aangemoedigd om het ‘gewoon te gaan doen’. Gro-up doet wat werkt en redeneert vanuit de hulpvraag en niet vanuit een methodiek. Het is altijd werk-in-uitvoering waarbij wetenschappelijke onderbouwing ook een belangrijke waarde is.

Impact maken door preventief en vindplaatsgericht werken
Om impact te maken moet je aan preventie doen en dat moet je doen op de plekken waar kinderen en (toekomstige) ouders komen: in de buurt, op de pleinen en achter de voordeur. Oplossen begint met een relatie bouwen, de verbinding aangaan en veel luisteren. Gro-up blinkt uit door de hulpvraag van het kind of de ouder centraal te stellen en positief te bekrachtigen wat mensen zelf al kunnen. De vraag ‘wat zijn jouw doelen’ zorgt ervoor dat mensen zich, na talloze hulpverleners gezien te hebben, eindelijk gehoord en gezien voelen. Het systeem rondom het kind, het informele netwerk, wordt daarbij actief, outreachend en ambulant opgezocht.

In het Huis van de Wijk in de wijk Zevenkamp vertelden buurtwerkers over hoe een inloop speelochtend voor hen vooral een laagdrempelige manier is om de moeders en vaders van de kinderen te leren kennen. Omdat zij in dezelfde wijk ’s middags ook weer op de pleinen staan, zijn zij een vast gezicht voor ouders en kinderen en dat zorgt voor vertrouwen. De buurtwerkers leiden daarnaast jongeren op als Citytrainers zodat de jongeren op hun beurt op de pleinen ook weer andere kinderen kunnen helpen.

Locatie Huis van de Wijk

In dezelfde wijk Zevenkamp staat Eigen Wijs, een combi-locatie van kinderopvang en jeugdhulp, waar een Dagprogramma Jonge Kind wordt aangeboden aan kinderen van 2-6 jaar met een ontwikkelingsachterstand. Kinderen die het nog niet redden op de reguliere kinderopvang en in de kleuterklas kunnen hier vaardigheden opdoen om later naar een passende vorm van onderwijs uit te stromen. Typerend voor Gro-up is dat zij met hun programma’s juist dit soort breuklijnen opzoeken: tussen 2 en 6 jaar zit een moment van grote overgang (naar school). Een andere breuklijn zit in de leeftijdscategorie 10-14 jaar, waar veel buurtwerk op wordt ingezet.

Locatie Eigen-Wijs

Maatwerk en partnership
Als de hulpvraag van het kind of de ouder je uitgangspunt is, wordt het automatisch maatwerk. En dat maakt het werk leuk en spannend tegelijk. Want is het dan wel meetbaar wat je doet? En ‘hebben jullie geen last van de AVG?’, was een veelgehoorde vraag. ‘Gewoon toestemming vragen aan de ouders, dan kan er heel veel’, was het antwoord. En over je eigen schaduw heen stappen door samen te werken met iedereen in je buurt, dus ook met je concurrent. Partnerships zijn daarbij heel belangrijk. Op alle niveaus moet interprofessionele samenwerking gedragen worden, ook op het ministerie, bij de gemeente, bij de zorgverzekeraar en bij het CJG en natuurlijk binnen je eigen organisatie.

Meer weten?
Ben je ook geïnspireerd geraakt en wil je een keer sparren? Mail ons en we brengen je in contact met iemand van Gro-up.

En… Gro-up is niet het enige BK-lid wat interprofessioneel werkt. Op 16 maart brachten wij, ook samen met Sociaal Werk Nederland, een werkbezoek aan Doomijn kinderopvang, onderdeel van Travers Welzijn in Zwolle.