18 maart 2024

Internetconsultatie: uitzondering gastouderopvang van speeltoestellenwet

Foto: Ana Kliper

We hebben sinds vorig jaar duidelijk werd dat ook gastouders onder toepassing van de speeltoestellenwet vallen, samen met het ministerie van SZW geprobeerd om hier een oplossing voor te vinden. Vandaag werd bekend dat het kabinet de gastouderopvang wil uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Voor deze uitzondering is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, die vandaag in internetconsultatie is gegaan.

Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen in een publieke omgeving te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet – mede op verzoek van de Kamerleden Palland (CDA) en Stoffer (SGP) – de gastouderopvang uitzonderen van het WAS.

We hebben veel gesprekken gevoerd met het ministerie van SZW om een oplossing te vinden voor de gastouderopvang, en zijn blij dat SZW zich hiervoor heeft ingespannen. Het is voor de gastouderopvang goed nieuws dat dit concept-besluit er nu ligt.

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang en verandert met het voorstel niet. Het gastouderbureau helpt gastouders hierbij. Als de GGD constateert dat er sprake is onverantwoorde kinderopvang dan kan de gemeente handhavend optreden.

Gastouders ook uitgezonderd van Warenwetregeling bedden en boxen
Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

Reageer tot 15 april 2024 op de internetconsultatie
De ministeries van SZW en VWS streven ernaar de uitzondering per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Het conceptbesluit en een verdere toelichting vind je hier, hier kun je ook reageren op het conceptbesluit. Reageren op de internetconsultatie kan tot 15 april.