11 mei 2023

Initiatief Onderzoeksagenda kinderopvang

Foto: Markus Spiske

Het Expertisecentrum Kinderopvang verbindt wetenschap met de praktijk om te komen tot de pedagogische kennisbasis. Ze concludeerden dat er weinig onderzoek wordt gedaan naar de pedagogische praktijk in de kinderopvang in Nederland. Het onderzoek dat wel wordt gedaan, is vaak naar de kwaliteit of effectiviteit van bepaalde (interventie)programma’s. Dit levert vaak relatief weinig concrete informatie op voor de werkvloer.

Dit is voor het Expertisecentrum aanleiding om te verkennen welke onderwerpen niet mogen ontbreken in de onderzoeksagenda. Deze agenda voor toegepast onderzoek moet breed gedragen zijn en bestaan uit onderzoeksvragen met betrekking tot de pedagogische praktijk.

Suggesties ophalen
Het Expertisecentrum Kinderopvang ontvangen graag suggesties voor onderwerpen. Heb jij een idee? Geef deze uiterlijk 26 mei door via deze link.

Meer weten
Wil je meer weten over de onderzoeksagenda? Lees dan dit bericht.