5 november 2021

Informatief en interactief webinar over Maandelijkse Gegevenslevering

Ongeveer 50 deelnemers zaten vrijdagochtend digitaal bij elkaar voor een interactief webinar over het onderdeel Maandelijkse Gegevenslevering van het Verbetertraject Toeslagen. De sessie, die vooral gericht was op vragen uit de praktijk rondom die maandelijkse gegevenslevering, gaf de deelnemers een goed inkijkje in de werking van de gegevenslevering maar ook het ‘waarom’ ervan. Veel informatie, veel vragen en veel antwoorden kwamen langs in de anderhalf uur durende sessie.

De sessie werd georganiseerd door de BK, Toeslagen en het Waarborgfonds Kinderopvang. De aftrap was voor Wouter Janssen, die als bestuurslid van de BK de sessie voorzat en ons kort meenam in het waarom van deze toch vrij technische maatregel, de noodzaak ervan, maar ook vooral het effect ervan: namelijk het terugdringen van (hoge) terugvorderingen bij ouders. Gerda Kieftenburg van ons lid Berend Botje, deelnemer van het eerste uur bij de pilots voor deze maatregel, nam ons tijdens deze introductie nog heel even mee in de ontwikkeling deze maandelijkse gegevenslevering.

Na de introductie gaf Toeslagen een zeer informatieve presentatie over wat het Verbetertraject is, wat het beoogt, hoe de maandelijkse gegevenslevering daar in past, wat het effect is, waar de meeste vragen bij Toeslagen over binnenkomen en wat nog de grootste moeilijkheden zijn bij het aanleveren. Daarin bleek dat vooral het aanleveren van BSN-nummers door ouders aan kinderopvangorganisaties nog een behoorlijke uitdaging is. Suggesties in het webinar om dat te verbeteren kwamen er genoeg en Toeslagen neemt deze suggesties dan ook serieus mee.

Ook was er nog een korte presentatie van het Waarborgfonds Kinderopvang, waarin zij de deelnemers kort vertelden hoe zij organisaties op allerlei vlakken kunnen ondersteunen bij het op orde brengen van de administratie en bedrijfsvoering. Want de maandelijkse gegevenslevering is, behalve nuttig, vanaf 1 januari 2022 waarschijnlijk ook verplicht. Het is dus van belang, ook voor organisaties zelf, om goed beslagen ten ijs te komen. En het Waarborgfonds helpt organisaties die daar moeite mee hebben daar graag bij.

Het webinar is opgenomen en zal te zijner tijd ter beschikking worden gesteld. Dat geldt ook voor een geanonimiseerde weergave van alle vragen en antwoorden die in de chat langs zijn gekomen. Dit doen we zodat zoveel mogelijk kinderopvangorganisaties hun voordeel kunnen doen met de informatie uit dit webinar.