10 juni 2022

Highlights bijeenkomst aandachtsfunctionarissen – 16 mei

Afgelopen 16 mei vond de live bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang plaats. Een grote groep aandachtsfunctionarissen kwam bijeen in de Fruittuin van West in Amsterdam.

Wij zijn dankbaar voor de grote opkomst en interesse en ook alle input die we hebben kunnen ophalen!

Klik hier voor een samenvatting van de bijeenkomst, de presentatie van Tea Hol (directrice van de LVAK), het handelingskader van het onderwijs en het protocol van Veilig Thuis. De laatste twee documenten zijn interessant gezien het onderwijs en Veilig Thuis belangrijke samenwerkingspartners zijn van de kinderopvang en we met deze informatie kunnen inspelen op hun werkwijzen.

Vervolgtraject: landelijke werkgroepen

De werkgroepen die opgericht worden vanuit het Platform tegen kindermishandeling (waar BOinK, Ppink, BMK en BK onderdeel van zijn) gaan verder met de vanuit de brainstorm verkregen input. We kijken hoe we de input concreet gaan maken en op welke manier we actie gaan ondernemen.

Aanmelden voor de landelijke werkgroepen

We zoeken voor deze landelijke werkgroep nog ‘Experts gastouderopvang en de meldcode/handelen van de aandachtsfunctionaris’. Iets voor jou? Mail naar informatie@kinderopvang.nl.