4 april 2023

Eerste resultaten proeftuin verhogen deeltijdfactor kinderopvang

De eerste resultaten van de proeftuin die Kinderopvang werkt! is gestart met Kind & Co Ludens en stichting Het Potentieel Pakken (HPP), zijn bekend. Kan de deeltijdfactor verhoogd worden en wat zijn hierbij de kansen en belemmeringen?

Kinderopvang werkt: “Bijna de helft van de medewerkers binnen de proeftuin heeft een contract voor minder dan 25 uur. Dat is bijna gelijk aan het landelijke gemiddelde. In de praktijk geeft 48 procent van de medewerkers in de kinderdagverblijven aan (misschien) meer te willen werken. Voor de bso is dat zelfs 66 procent”. Op papier biedt dit ruimte voor het verhogen van het aantal uren voor medewerkers in kinderopvang. In de praktijk zijn nog wel een aantal belemmeringen die het lastig maken om aan de voorwaarden van medewerkers te voldoen.

Het potentieel om meer te willen werken, roept tegelijkertijd de vraag op: waarom gebeurt dat dan nog niet? Medewerkers lijken flexibel en geven aan beschikbaar te zijn voor extra werk. Toch blijkt dit in de praktijk lastig te regelen in de vorm van teamoverstijgend werken en flexibele werktijden. Ook hebben zij een voorkeur voor inzet op de eigen locatie. Daarnaast is de organisatie gebonden aan wet- en regelgeving.

De medewerkers die meer willen werken noemen een aantal voorwaarden die voor hen belangrijk zijn:

  • Medewerkers in kinderdagverblijven vinden het belangrijk dat er flexibele werktijden gelden voor de uren die ze extra werken.
  • Daarbij moet het meer werken financieel iets opleveren.
  • Bevalt het meer uren werken niet? Dan moeten zij vrij zijn het aantal uren weer te veranderen.
  • Medewerkers in de bso willen invloed hebben op hoe hun rooster eruitziet als ze meer gaan werken.
  • Daarnaast willen bso medewerkers de extra uren kunnen besteden aan niet-groepsgebonden werkzaamheden.
  • Ook zij stellen als voorwaarde dat meer werken financieel aantrekkelijk moet zijn.

Hoe verder in de proeftuin?
HPP: “Door de proeftuin hebben wij inzicht gekregen in de kansen en de belangrijkste voorwaarden van medewerkers om meer uren te gaan werken. Er zijn nog wel een aantal belemmeringen die het lastig maken om aan de voorwaarden van medewerkers te voldoen. We gaan ons daarom nu eerst verdiepen in de belemmeringen die het werken van meer uren in de weg staan. Met verschillende tools bekijken we of en hoe we dit kunnen oplossen”. Lees meer op de website van Kinderopvang werkt!.

Wij blijven de komende maanden de resultaten van de proeftuin volgen. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar er moeten ook belemmeringen opgelost worden. De laatste arbeidsmarktprognose laat zien dat dat het verwachte personeelstekort de komende jaren alleen maar zal toenemen. Voor de kinderopvang is de verwachting dat er 32.500 mensen nodig zullen zijn in 2032. Ieder succes om de deeltijdfactor te verhogen, zal dan ook keihard nodig zijn.