24 mei 2022

Eerste Kamer verwerpt wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van D66 verworpen, dat kinderopvangorganisaties de mogelijkheid moest bieden om kinderen te weigeren die niet tegen besmettelijke kinderziektes als polio en rode hond zijn gevaccineerd.

Het voorstel was vóór corona met een ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer, maar bleek na de komst van corona onbedoelde gevolgen te hebben. Het voorstel was bedoeld om ouders de keuze te bieden voor een kindercentrum met alleen kinderen die hun prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad. Inmiddels, twee jaar later, vallen ook covid-vaccinaties onder dat Rijksvaccinatieprogramma en zouden er ook personeelsleden zonder coronaprik mee geweigerd kunnen worden.

De Brancheorganisatie Kinderopvang kan zich goed vinden in het oordeel van de Eerste Kamer over het initiatiefvoorstel van D66 over vaccinatie in de kinderopvang. Wij zijn nooit voorstander geweest van deze wet. De volksgezondheid is primair een overheidstaak en die moet ook vooral daar blijven. Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien. Het al dan niet ‘mogen’ weigeren van niet-gevaccineerde kinderen op een kinderdagverblijf creëert een schijnveiligheid en is slechts een deeloplossing voor het veel grotere achterliggende probleem – dat is namelijk de (zeer lage) vaccinatiegraad in een aantal regio’s. Directeur Emmeline Bijlsma: “We snappen de vrees van sommige ouders voor hun kinderen, maar het probleem van de vaccinatiegraad kun je niet in een sector beslechten. Deze wet is geen zinvolle interventie.”