28 april 2023

Dit is de Dag: Levert uitstel gratis kinderopvang problemen op?

Foto: Will Francis

Het kabinet heeft het invoeren van gratis kinderopvang met twee jaar uitgesteld naar 2027. In radioprogramma Dit is de Dag op NPO Radio 1 gaat Hans van der Steeg in gesprek met Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang, en Marjet Winsemius, directeur van Stichting Voor Werkende Ouders.

BK is blij met het besluit om de stelselwijziging opnieuw te bekijken. Emmeline: “Ik ben dankbaar dat het kabinet echt heeft geluisterd naar de sector en de medewerkers. We hebben tienduizenden keihard werkende pedagogisch professionals die iedere dag weer klaarstaan om heel veel kinderen liefdevol op te vangen. Zij geven al heel lang aan: het wordt veel te veel, we kunnen het niet aan, we zien het niet zitten. Hoe komen we dan al die komende jaren nog door? Wij willen heel graag voor de kinderen zorgen zoals we gewend zijn, en dat lukt ons eigenlijk niet meer.”

Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders is teleurgesteld in het besluit van het kabinet om de bijna gratis kinderopvang uit te stellen. Volgens haar komt het kabinet haar beloften keer op keer niet na. Wel ziet ook Winsemius dat het niet goed gaat met de kwaliteit. “De kwaliteit staat nu enorm onder druk. Dat weten we en horen dat elke dag van ouders. We praten ook met professionals die zeggen: de druk is heel hoog. We kijken nu gezamenlijk naar hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren en hoe we de regeldruk kunnen verminderen.”

Als de kinderopvang gratis zou worden komen er zoveel kinderen op de opvang af, dat de werkdruk helemaal onhandelbaar wordt. Emmeline: “Het kabinet heeft zelf laten uitzoeken dat de vraag met 30% zal toenemen. En dat we dus 50.000 extra medewerkers nodig zouden hebben. Wij zagen niet gebeuren hoe we die zouden kunnen vinden.”

We staan voor dezelfde uitdaging: we willen allemaal dat ouders terecht kunnen bij een opvang in de buurt. Emmeline: “Wat we vooral heel belangrijk vinden is belang van kinderopvang voor alle kinderen. Ik zou heel graag willen dat we met elkaar terug gaan naar de tekentafel, en dat we op zoek gaan naar een stelsel waar alle kinderen een plekje hebben. Met voldoende medewerkers, en betaalbaar voor alle ouders. Kortom, dat er goede zorg is waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen.”

Beluister het hele interview hier terug.