9 februari 2023

CAO-partijen in de kinderopvang komen tot onderhandelaarsakkoord

De werkgeverspartij Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is blij dat zij samen met de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de werknemerspartijen CNV en FNV tot een onderhandelaarsakkoord zijn gekomen.

Volgens BK-CAO woordvoerder Rogier Vegter: “Dit onderhandelaarsakkoord zal hopelijk leiden tot de benodigde en welverdiende rust in de sector en laat vanuit de werkgevers onze grote waardering zien voor alle medewerkers die dag in dag uit met hart en ziel werken in de kinderopvang. Belangrijk onderdeel van de waardering is dat we alle huidige en toekomstige medewerkers ook perspectief willen bieden. Dit doen we door de onderste treden in de CAO te laten vervallen waardoor nieuwkomers hoger intreden en maken we de branche aantrekkelijk voor toekomstige medewerkers. Ook willen we onze extra waardering tonen aan alle medewerkers die al heel lang en bevlogen in de kinderopvang werken, door alle salarisschalen met twee treden te verlengen. Zo kunnen de medewerkers die aan het einde van hun schaal zitten ook weer doorgroeien.”

Het onderhandelaarsakkoord zal op korte termijn door alle cao-partijen aan hun achterban worden voorgelegd en als alle achterbannen instemmen hebben we een nieuwe cao. Het streven van de sociale partners, de caopartijen, is om uiterlijk 1 maart 2023 de CAO in te dienen voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zodat de cao gaat gelden voor alle medewerkers in de kinderopvang.

Dit zijn de belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord:

  • De CAO Kinderopvang krijgt een looptijd van 18 maanden met een ingangsdatum van 1 januari 2023 en looptijd tot en met 30 juni 2024.
  • Salarisverhoging in 2023: per 1 april 2023 stijgen de salarissen nominaal met 150 euro bruto per maand en vervolgens met 2%. In juli 2023 ontvangen medewerkers 525 euro bruto eenmalig naar rato dienstverband.
  • Salarisverhoging in 2024: per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 2%. Per 1 april 2024 stijgen de salarissen met 2 %.
  • Loopbaanperspectief en startsalarissen: per 1 januari 2024 wordt het loongebouw aangepast zodat medewerkers met een hoger salaris starten en langer kunnen doorgroeien.
    Per salarisschaal komt per de eerste trede te vervallen.
    Per salarisschaal komen er twee tredes aan het eind van de salarisschaal bij.
  • Gedurende de looptijd van deze CAO gaan de CAO partijen samen met relevante partners rondom kind en kindontwikkeling in gesprek met elkaar om te kijken of er een transitie naar een cao van de toekomst mogelijk is. Relevante partners zijn onder meer primair onderwijs, jeugdzorg, sociaal werk, sport en cultuur.

Spoedig volgt meer informatie en een FAQ. Klik hier voor het persbericht.