8 februari 2023

BK reageert in de media op het CBS rapport

RTLnieuws meldt dat het “fors aanpoten is in de kinderopvang”

Dat de werkdruk hoog is, is volgens RTL ook niet zo vreemd. De vraag naar kinderopvang neemt namelijk harder toe dan het aantal werknemers. Emmeline Bijlsma reageert in de RTL nieuwsuitzending op de uitkomsten van het CBSrapport: “We geven dit ook al een hele tijd aan dat de vacaturegraad in de kinderopvang echt ongekend hoog is en dat leidt natuurlijk ook tot een hogere werkdruk. Dat snappen we ook en we waarschuwen ervoor. Medewerkers worden continu gevraagd of ze extra willen werken.” Ook benadrukt Emmeline dat de medewerkers een gebrek aan perspectief hebben door de plannen van de overheid van bijna gratis kinderopvang in 2025. Emmeline: “Dat leidt tot een stijging van de vraag en tot een extra behoefte van medewerkers tot 50.00. Waar gaan we die vandaan halen?”

Volgens RTL blijkt uit het rapport dat begin 2018 er 1600 vacatures open stonden in de sector. Vier jaar later waren dat er vier keer zoveel: 6600. Voor elke 1000 banen in de kinderopvang staan er nu 55 vacatures open. Verder licht RTL uit dat er in de gehele sector zorg en welzijn, waaronder bijvoorbeeld ook de ziekenhuizen vallen, gemiddeld 38 procent van de werknemers vindt dat ze voldoende aandacht kunnen schenken aan cliënten. RTL concludeert: “de kinderopvang bungelt daar dus flink onder.” Daar ligt het percentage op ruim een kwart. Ook het ziekteverzuim in de kinderopvang, schrijft RTL, is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde. In het derde kwartaal van 2022 lag dat op 7,3 procent. Dat betekent dat voor iedere 1000 te werken dagen er 73 verzuimd zijn wegens ziekte. Het gemiddelde in Nederland lag in dezelfde periode op 5 procent.

Kijk hier het fragment terug met Emmeline.

Lees hier het RTL artikel.

Ook in Kinderopvang Totaal een oproep aan de politiek

Emmeline Bijlsma laat aan KinderopvangTotaal weten, dat ze vindt dat de plannen voor bijna-gratis kinderopvang pas later ingevoerd moeten worden. ‘Wij als werkgevers hebben natuurlijk een rol. Wij moeten voor onze medewerkers stáán. Dat betekent dat we onze capaciteit moeten aanpassen aan het aantal medewerkers in plaats van aan de vraag. Helaas betekent dat onherroepelijk dat de wachtlijsten zullen groeien. En de politiek, de Tweede Kamer, moet onze medewerkers perspectief bieden en laten zien dat ze hen echt serieus nemen. Dat kan door te zeggen: we gaan de nieuwe plannen voor bijna-gratis kinderopvang pas invoeren als het huidige personeelstekort is opgelost en dan doen we het stap voor stap in plaats van één big bang.’

Lees hier het artikel.