5 april 2023

BK Pilot “Anders werken met de BKR” van start!

De krapte op de arbeidsmarkt is naar verwachting een structureel probleem voor de komende drie decennia. In de zomer van 2022 zijn we daarom met een aantal leden om de tafel gegaan, op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Centrale vraag bij deze sessies was: hoe kunnen we de vijver van mogelijke medewerkers groter maken zodat het arbeidspotentieel toeneemt? Wat kan een verschil maken voor werkgevers om de roosters kloppend te krijgen? Kunnen we anders naar de BKR kijken zonder in te boeten op de kwaliteit?

Start BK pilot
Emmeline Bijlsma: “Met trots mogen wij aankondigen dat Selma Özkan als eerste werkgever in Nederland met haar kinderopvangorganisatie Kindernet in samenwerking met BK en andere regionale ketenpartners de BK pilot kan gaan starten.” Selma begint deze week met de 1-jarige pilot en vertelt enthousiast: “Wij willen in de praktijk ervaren welke oplossingen toepasbaar zijn en welke kansen er liggen om een andere invulling te kunnen geven aan de BKR met behoud of verhoging van de kwaliteit. Deze pilot geeft mij als ondernemer speelruimte om in de praktijk concrete mogelijke oplossingen voor het alsmaar groeiende personeelstekort uit te testen.” Emmeline vult Selma aan: “De pilot moet inzicht opleveren over (nieuwe) kansen die bijdragen aan een oplossing voor het probleem ‘arbeidsmarktkrapte’, vermindering van de werkdruk van de medewerkers met behoud of zelfs verhoging van de kwaliteit.”

Selma heeft in haar lobby voor deze pilot meerdere medestanders gevonden: “Ik heb begrepen dat er nog met andere kinderopvangorganisaties uit Deventer wordt gekeken naar een mogelijk samenwerkingsconvenant.”

BK pilot Speelruimte Personeelstekort Kinderopvang
Selma is al geruime tijd met voorbereidingen bezig, zo heeft al met een aantal statushouders afspraken gemaakt over werkzaamheden als groepshulp. Formeel is de eenjarige pilot deze week van start gegaan. Uiteraard houden wij hierbij rekening met dat er gedurende de pilotperiode zich wijzigingen kunnen voordoen waardoor de inhoud van de pilot nog aanpast dient te worden.

Emmeline: “De pilot is ook interessant voor de overheid. Als de pilot slaagt kunnen we verantwoorde oplossingen aandragen die de kinderopvang meer en beter toegankelijk maakt en bieden we gelijk een perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteraard zullen we jullie uitgebreid op de hoogte houden van haar pionierswerk. En mochten andere leden ook willen deelnemen aan de pilot, dan nodigen we je hierbij van harte uit. Wel is het van belang om met je gemeente in overleg te gaan, want we trekken samen op. In dit proces is medewerking van de gemeente als handhaver van de kwaliteit van de kinderopvang een randvoorwaarde.”

Wil je meer informatie over de pilot? Klik dan hier.