21 februari 2024

BES(t) 4 kids bestaat 5 jaar!

Foto: BES(t) 4 KIDS

Ter ere van het vijfjarig bestaan van het programma BES(t) 4 kids publiceert het programma het magazine ‘The best of BES(t) 4 kids’. Het programma is een samenwerking tussen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de ministeries SZW, OCW, VWS en BZK. Het doel is het versterken van de dagopvang en buitenschoolse opvang in Caribisch Nederland. De focus ligt op het creëren van een veilige en zorgzame omgeving voor kinderen die voor alle ouders toegankelijk is.

In dit magazine wordt teruggeblikt op vijf jaar samen bouwen. BK-leden Kindernet, Kinop en Op Stoom zijn twinning partner op de BES-eilanden. Het twinningproject is onderdeel van BES(t) 4 Kids. Het magazine bevat openhartige interviews met betrokkenen uit Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Europees Nederland. Aan bod komen de stappen die gezet zijn, de uitdagingen, successen en lessons learned.

Meer info via deze link.