Webinar aanpassing kwaliteitseisen per 1 juli 2024

Let op: aanmelden kan niet meer.
Wel is het mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst. Meld je aan via onderstaande knop voor de wachtlijst voor het webinar “aanpassing kwaliteitseisen per 1 juli 2024”.

Speciaal voor alle BK leden organiseren we op maandag 27 mei een webinar over de aankomende wijzigingen in de kwaliteitseisen. Met ingang van 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang en hier krijgen we op de helpdesk vragen over. In dit webinar bespreken we dan ook de veel gestelde vragen.

Dus heb je vragen of wil je meer duidelijkheid over de wijziging van de kwaliteitseisen per 1 juli 2024, meld je aan voor het webinar.

Het webinar is op 27 mei van 10.00 tot 11.30 uur. Deelname is gratis.
Geef je op vóór maandag 20 mei 17.00 uur. De deelname is beperkt, dus schrijf je snel in via de inschrijfbutton onderaan de pagina.

We ontvangen graag alvast jouw vragen voor het Webinar per mail. Mail je vragen naar informatie@kinderopvang.nl.

Wat zijn de wijzigingen:

Dagopvang
Op de dagopvang wijzigt het vaste-gezichtencriterium:

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal vaste gezichten (vaste beroepskrachten) toegewezen. Op iedere dag dat het kind aanwezig is, moet ook een van de vaste gezichten aanwezig zijn. In het vaste-gezichtencriterium verandert het volgende:

  • Houders krijgen de mogelijkheid om een beroepskracht-in-opleiding als vast gezicht (vaste beroepskracht) aan kinderen toe te wijzen. Deze wijziging geeft houders meer mogelijkheden om een sluitend rooster te maken.
  • Bij deze mogelijkheid gelden voorwaarden, waaronder een begeleidingsplan. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de werkdruk van beroepskrachten niet hoger wordt.

Buitenschoolse opvang
Voor de buitenschoolse opvang zijn er drie wijzigingen:

  • De beroepskracht-kindratio (bkr) wordt berekend op het niveau van het kindercentrum in plaats van op groepsniveau. Hiermee is het aantal beroepskrachten binnen het kindercentrum gebaseerd op het totaal aantal kinderen binnen het kindercentrum en niet op het aantal kinderen binnen de basisgroep. Er geldt een maximale groepsgrootte van 30 kinderen. Deze wijziging geeft de houder meer ruimte om een kind in te delen in een basisgroep die past bij de behoeften en de ontwikkeling van het kind. Houders kunnen binnenkort in de rekentool 1ratio terecht voor ondersteuning bij het berekenen van de bkr. Binnenkort wordt de link naar de rekentool met ons gedeeld en zullen we deze op onze website delen.
    Houders hoeven kindercentrum-overstijgende opvang op schoolvrije dagen niet meer in de overeenkomst met de ouder vast te leggen. De houder krijgt door deze wijziging meer ruimte om kindercentra samen te voegen tijdens schoolvrije dagen, wat minder administratieve lasten geeft.
  • Anders-gekwalificeerde beroepskrachten kunnen formatief worden ingezet. Dit zijn personen die, door een andere beroepsachtergrond, hun talent of expertise kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Denk aan beroepsachtergronden in natuurbeleving, muziek, techniek, sport of theater. De inzet van anders-gekwalificeerde beroepskrachten draagt bij aan een rijk activiteitenaanbod. En daarmee aan het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Hun inzet kan ook bijdragen aan het verminderen van werkdruk en een antwoord zijn op de arbeidsmarktkrapte.
  • Bij deze wijzigingen gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld: een anders-gekwalificeerde beroepskracht moet voor aanvang van de werkzaamheden een pedagogische module volgen. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de wijzigingen de ontwikkeling van het kind ten goede komen. Kijk hier voor een factsheet met alle informatie.

De tekst van het besluit vind je hier en de tekst van de regeling vind je hier.

Let op: aanmelden kan niet meer.
Wel is het mogelijk om je aan te melden voor de wachtlijst. Meld je aan via onderstaande knop voor de wachtlijst voor het webinar “aanpassing kwaliteitseisen per 1 juli 2024”.

Evenement status ophalen...