Aflevering 37 met Maike Kooijmans

Talentologie als tegenbeweging in een prestatiegerichte samenleving

In deze 37e aflevering van de BK podcast is Maike Kooijmans te gast, lector Opvoeden voor de Toekomst aan Fontys Hogeschool Pedagogiek. Maike Kooijmans legt de basis voor de ‘Talentologie’, een nieuw pedagogisch perspectief op talent en talentontwikkeling. Dit als tegenbeweging tegen de huidige prestatiegerichtheid in de samenleving. Deze prestatiedruk blijkt van grote invloed op het emotionele welbevinden van de Nederlandse jeugd. Zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde HBSC onderzoek (Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children) naar gezondheid en welzijn van scholieren. Wat doet een prestatiegerichte samenleving met kinderen? En kan kinderopvang tegenwicht bieden? Tijd voor een gesprek met Felix Rottenberg en Emmeline Bijlsma.