11 januari 2022

Webinar VE is meer dan taal

In de indicatiestelling voor VVE is taal veelal dominant. In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve worden naast taal drie andere ontwikkelingsdomeinen genoemd: rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Peuters hebben er baat bij dat het VE-aanbod ook op deze deelgebieden extra stimulering biedt.

Op 25 januari organiseren we vanuit het Ondersteuningstraject VE een interessant webinar met als titel: VE is meer dan taal. Na een inspirerende inleiding van Annerieke Boland (lector Jonge kind op de Hogeschool iPabo) kun je kiezen uit drie deelsessies over rekenen, motorische ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belooft een mooi inhoudelijk webinar te worden!

Voor wie
Het webinar is voor pedagogisch management, staf en beleidsmedewerkers/coaches van VE-organisaties. Natuurlijk zijn beleidsambtenaren van gemeenten ook van harte uitgenodigd.

Wanneer
De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari van 15.00-16.30 uur. Noteer de datum en tijd vast in je agenda!

Meer informatie volgt
Begin januari volgt meer informatie over het programma en over de inschrijving. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.