15 februari 2024

Volg advies NVWA op: laat Babboe bakfiets staan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept eigenaren van verschillende typen bakfietsen van Babboe niet langer te gebruiken. De NVWA heeft aangetoond dat deze bakfietsen onveilig zijn en tot zeer ernstig letsel kunnen leiden. Omdat de veiligheid van bestuurders en kinderen voorop staat, adviseren wij houders het advies van NVWA op te volgen en de door de NVWA aangemerkte modellen voor de terugroepactie, ook om verzekeringstechnische redenen, niet meer te gebruiken.

Wij dringen al jarenlang bij het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan op goed onderzoek en eenduidige en duidelijke wet- en regelgeving voor elektrische bakfietsen. Het ministerie heeft nieuwe regels opgetuigd voor de bestaande voertuigen die al gekeurd worden zoals de BSO-bus. Helaas zijn voor alle voertuigen die nu niet gekeurd worden, zoals deze e-bakfietsen, nog geen zichtbare stappen gezet.

We begrijpen dat dit heel vervelend is voor veel houders die de Babboe bakfiets gebruiken en hopen dat ze snel alternatief vervoer kunnen regelen. We hebben onze jurist gevraagd een voorbeeldbrief op te stellen waarmee kinderopvangorganisaties en gastouders Babboe eventueel aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade.