15 februari 2024

Meertalige kinderopvang mogelijk per 1 februari 2024

Foto: Josh Applegate

Kinderopvangcentra mogen vanaf 1 februari 2024 meertalige dagopvang aanbieden. Meertalige buitenschoolse opvang mag al langer worden aangeboden. Bij meertalige kinderopvang mag de voertaal per dag – naast het Nederlands – hooguit 50 procent van de openingstijd Duits, Engels of Frans zijn.

Houders kunnen dit op verschillende manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door altijd bepaalde dagdelen of activiteiten in één van de drie andere voertalen aan te bieden. Of doordat één beroepskracht op de groep consequent de ene voertaal spreekt en een andere beroepskracht de andere voertaal. Zo worden dagelijks beide talen aangeboden.

Binnenkort vind je op Rijksoverheid.nl een overzicht van de eisen die gelden voor meertalige kinderopvang en wordt er een link gedeeld naar de betreffende informatie. Die gaat ook in op de wijzigingen ten opzichte van de eisen die vóór 1 februari 2024 golden voor meertalige buitenschoolse opvang, en ten opzichte van het experiment meertalige dagopvang.

Meer informatie

Meer informatie over de voordelen en de inrichting van een meertalig aanbod in de kinderopvang vind  je:

Meer uitleg over de eisen in wet- en regelgeving vindt je hier: