28 juni 2022

Verlenging coulanceregeling beroepskrachten in opleiding tot 1 juli 2024

Vandaag is bekend gemaakt dat de tijdelijke coulanceregeling voor de inzet van beroepskrachten in opleiding met twee jaar wordt verlengd. Tot 1 juli 2024 mogen beroepskrachten in opleiding voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. Deze maatregel gold in eerste instantie tot 1 juli 2022, maar de minister van SZW heeft besloten deze maatregel met twee jaar te verlengen. De verruiming geldt alleen voor beroepskrachten in opleiding. Voor stagiairs blijft gelden dat zij voor maximaal 33 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum mogen worden ingezet.

Uit de enquête die onlangs door zo’n 190 BK-leden werd ingevuld, bleek dat driekwart van de houders hier het afgelopen halfjaar gebruik van heeft gemaakt. Van de houders die aangaven van de verruiming gebruik te maken, zei ruim 90% dat de maatregel positief bijdraagt aan het oplossen van personeelstekort en werkdruk. Het is goed om te lezen dat het ministerie deze ervaring uit de praktijk serieus heeft genomen. We zijn dus blij dat de regeling in ieder geval de komende twee jaar verlengd wordt, omdat het ook nu en de komende jaren hard nodig blijft om waar mogelijk het personeelstekort en de werkdruk die dat met zich meebrengt te verlichten.