22 december 2023

Vergoedingsbedragen Cao Kinderopvang en pensioenpremies 2024 bekend

Foto: Andre Taissin

Vergoedingsbedragen per 1 januari 2024
De vergoedingsbedragen in de Cao Kinderopvang worden elk jaar geïndexeerd. Het gaat om de vergoeding voor, gebroken diensten, reiskosten woon-werkverkeer en dienstreizen. Download een overzicht van de vergoedingsbedragen 2024 hier op de website van Kinderopvang werkt!

Pensioenpremies
Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 2024 de premies en franchisebedragen vastgesteld. De premies zijn in 2024 gelijk aan die van 2023, alleen de franchises worden verhoogd. Een overzicht van de pensioenpremies 2024 vind je hier op de website van Kinderopvang werkt!