8 april 2024

Reactie BK op de internetconsultatie ‘Besluit uitzonderen gastouderopvang van aanvullende eisen speeltoestellen en kinderbedden’

Foto: Sebastian Pandelache

Het waarborgen van kwaliteit en veiligheid is voor BK van groot belang in de reguliere kinderopvang en in de gastouderopvang. Alle maatregelen die gastouders daarvoor moeten treffen, zijn al goed geregeld in de Wet Kinderopvang. Het gastouderbureau helpt gastouders hierbij. Als de GGD constateert dat er sprake is van onverantwoorde kinderopvang, dan kan de gemeente handhavend optreden. Aanvullende wetgeving is niet nodig en werkt contraproductief.

De volgende twee warenwetregelingen knellen met de Wet Kinderopvang:

  • De Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen in een publieke omgeving te beperken. De rechtbank heeft in 2023 geoordeeld dat gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. De intensiteit van het gebruik bij een gastouder is veel lager en niet vergelijkbaar met het gebruik van een toestel in de publieke omgeving (zoals een schoolplein). En kinderen van de eigen gastouder kunnen nu, na sluitingstijd, wel op het toestel, maar tijdens de opvang niet. Dat is niet houdbaar. Het nu niet kunnen gebruiken van de speeltoestellen in eigen tuin heeft grote impact op de dagelijkse gang van zaken en op het welbevinden van de kinderen en de gastouders.
  • Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang.

We hebben veel gesprekken gevoerd met het ministerie van SZW om samen een oplossing te vinden. We waarderen zeer dat het ministerie zich hiervoor maximaal heeft ingespannen. Het is voor de gastouderopvang goed nieuws dat dit concept-besluit er nu ligt.

Reageren op de internetconsultatie kan tot 15 april. Reageren kan hier