8 april 2024

Opmerkelijke berichtgeving RTL Nieuws over nieuw financieringsstelsel kinderopvang

Foto: Andre Taissin

Afgelopen vrijdag berichtte RTL Nieuws over een nieuw financieringsstelsel in de kinderopvang. Aanleiding was de brief van de minister van SZW waarin zij de Tweede Kamer onder meer informeert over de voortgang van de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord en de doorgevoerde verbeteringen voor de huidige kinderopvangtoeslag tot nu toe.

Zoals afgesproken in het coalitieakkoord werkt SZW aan een inkomensonafhankelijke kinderopvangtoeslag die via directe financiering wordt uitgekeerd. Dit moet ouders meer zekerheid geven en het risico op terugvordering verlagen. Dit idee is een jaar geleden uitgewerkt in de zogenoemde Greenfield. Rond de zomer kreeg dit plan de nodige kritiek te verduren. Hierna viel het kabinet en bleef het even stil. Tot vrijdag.

Wettelijke plicht om gegevens te leveren 
Sowieso goed om weer even aandacht te besteden aan de eerder gemaakte afspraak in het coalitieakkoord, maar wat we liever hadden teruggezien in de berichtgeving is dat het ministerie de Tweede Kamer op de hoogte stelt van een aantal doorgevoerde verbeteringen in de huidige kinderopvangtoeslag. BK werkt hier al een aantal jaar actief aan mee. Een van die verbeteringen is de gegevenslevering vanuit de kinderopvang over afgenomen uren. Goede gegevenslevering is, in welk stelsel dan ook, essentieel. BK onderschrijft dit. In de brief werd aangekondigd dat Toeslagen binnenkort de mogelijkheid krijgt om kinderopvangorganisaties die niet voldoen aan de wettelijke plicht om gegevens te leveren, een boete kunnen krijgen.

Ook nieuwswaardig is de ‘ambtelijke verkenning naar directe financiering met inkomensafhankelijkheid en een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen ouders, de kinderopvang en de overheid’. BK is voorstander van een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor kinderopvang, zoals we ook in ons Beter Plan hebben uitgewerkt. Het verleggen van de geldstromen, zoals directe financiering beoogt, levert op zichzelf geen grote bijdrage aan het terugdringen van hoge terugvorderingen voor ouders. Daarom zijn we hier kritischer over. Het wijzigen van de verantwoordelijkheidsverdeling wél. We zijn daarom blij dat het ministerie dit nu onderzoekt.

429 miljoen extra voor kinderopvang 
Maar het echte nieuws stond in een tweede brief van de minister. Daarin zegt zij namelijk dat de huidige kinderopvangtoeslag stapsgewijs tot aan 2027 verhoogd wordt. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van 429 miljoen. In lijn met ons Beter Plan adviseren we de minister dit geld in te zetten om de eerste inkomensklasse in de toeslagtabel te verlengen naar anderhalf keer modaal. In andere woorden dat alle inkomens tot 1,5 keer modaal een vergoeding van 96% ontvangen. Daarnaast adviseren we de minister om een deel van het geld te gebruiken voor verhoging van het KOT-tarief van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang weer lonend wordt.

En – last but not least – laat de minister de Tweede Kamer weten dat ze positief is over het Kinderopvangakkoord dat alle partijen in de sector hebben bereikt. Ze ondersteunt de wens van de sector om in nauwe samenwerking tussen beleid, uitvoering en sector de vereenvoudiging van het financieringsstelsel vorm te geven.